Kayıt İçin Evraklar

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER


1 ) Yüksek Öğrenim kurumuna kayılı olduğunu gösterir belge,


2) Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösterir doktor raporu

3 ) 2 adet vesikalık fotoğraf.

4- Adli Sicil Kaydı Beyanı